Игри

Информация за страница Комуникации

Със сигурност всеки от вас знае какво е комуникация – това е обмяната на информация между хората. В наши дни хората постоянно комуникират помежду си, дали устно или писмено. Може да се каже, че комуникацията всъщност означава трансфер на съобщения от някакъв краен получател. Непрекъснато се извършва някакъв вид комуникация – на работа с колегите или у дома със семейството, както и с приятелите, с които сте излезли навън. Като се има предвид и обстоятелството, че днес Интернет е неделима част от ежедневието на хората, то комуникирането всъщност рядко прекъсва. Достатъчно е само да се спомене простият факт, че в различните социални мрежи по абсолютно всяко време на денонощието е пълно с огромен брой потребители, а освен това непрекъснато се правят нови регистрации. Има различни видове комуникации, които със сигурност и вие познавате добре. Независимо от нейната форма – писмена, устна или дистантна – най-важното при нея е да доставите и съответно получите точно информацията, от която се нуждаете. При писмената често стават грешки – например вие сте написали писмо до свой приятел, което обаче поради объркване не пристига на получения адрес. При устната има малка вероятност от неразбирателство, но въпреки това и в този случай са допустими някои гафове. Работата на много хора е свързана с непрекъсната комуникация с хората под различни форми, затова те ежедневно са принудени да приемат и предават огромен поток от информация. Могат да се посочат много примери в това отношение – секретарки, куриери и пр. Що се отнася до останалите комуникации освен писмената и устната, те са интересни и представляват интерес за доста хора.

                Такава например е масовата – при нея се наблюдава непрекъснат процес на предаване и приемане на писмени и устни съобщения едновременно. Тя се счита за успешна единствено в случаите, когато и двете страни, общуващи една с друга, са получили желаната от тях информация. Най-общо казано, масовата комуникация представлява тотален обмен на всякаква информация – формална и неформална, вербална и невербална. Както вероятно добре знаете, комуникации се налагат например тогава, когато дадена фирма реши да отвори филиал в друг град или държава. В такива случаи за този филиал се назначава отговорник (управител или директор), който отговаря за успешното развитие на нейната дейност в този регион. В края на всяка седмица или месец между него и главният ръководител се установява комуникация, чиято цел е обсъждането на моментното развитие и евентуално възникналите проблеми. Въобще в наши дни комуникациите са толкова постоянно явление, че всички са свикнали с тях и те не изглеждат като няква новост. Още от древни времена са се предавали съобщения по различен начин – чрез вестоносци, пощенски гълъби и пр. Така че комуникацията е непрестанен процес, който никога не секва дори за кратко време. Всеки разговор и писмо, независимо дали са от личен или професионален характер, е комуникация. В наши дни общуването е значително по-лесно благодарение на Интернет и такива институции като Скайп или Фейсбук. Наред с мобилните телефони те са единственото средство, чрез което могат да си комуникират хора, живеещи на далечни разстояния – в различни градове и държави и така те поддържат постоянни контакти и връзки.

 

 

 

Етикети:   Детски градини , Запознанства , Магазини , Образование , Общество
eXTReMe Tracker